CENNIK OPŁAT – SKĄD BIERZE SIĘ WYSOKOŚĆ KWOT POBIERANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE?

Opłata za Przedszkole stanowi niepodatkową należność o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu Ustaw – o finansowaniu zadań oświatowych i o finansach publicznych. W związku z tym, nie może być regulowana żadną Umową cywilnoprawną – Rodzice składają na początku roku szkolnego deklarację uczęszczania.

Opłata składa się z dwóch części: za żywienie i za pobyt.

Dzięki współpracy systemów: eROP, Tabeli CARJO oraz breloków zbliżeniowych (klikaczy) – Państwo sami możecie decydować o wysokości opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu.

1. Opłata za żywienie

Stawka żywieniowa jest regulowana na podstawie Zarządzenia Dyrektora Przedszkola i w roku szkolnym 2023/24 wynosi: 11,00 zł za 1 dzień pełnego wyżywienia (śniadanie, zupa+ deser, II danie+ owoc).  Naliczana jest za każdy dzień obecności dziecka w Przedszkolu.

KTO MUSI PŁACIĆ ZA WYŻYWIENIE?

Za wyżywienie dzieci płacą wszyscy rodzice.

Zwolnienie z opłaty za wyżywienie odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji MOPS, na uzasadniony wniosek rodzica złożony w zespole pracy terenowej MOPS – zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez MOPS.

Uwaga! Zwolnienie z opłaty dla rodziny wielodzietnej nie jest jednoznacznie ze zwolnieniem z opłaty za wyżywienie!

2. Opłata za pobyt

Zgodnie z zapisami ww. Ustaw i Uchwały Rady Miejskiej dzieci z roczników: 2020,2019 i 2018 mają bezpłatne 5 pierwszych godzin pobytu w Przedszkolu. Powyżej 5 godzin rozpoczyna się naliczanie opłat za pobyt.

Dzieci z rocznika 2017 oraz korzystające na wniosek rodzica ze zwolnienia dla rodziny wielodzietnej: nie płacą za pobyt!

Opłata za pobyt jest regulowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia i ze względu na zmianę Uchwały od 01.09.2023r wynosi: 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.

KTO MUSI PŁACIĆ ZA POBYT?

Za pobyt płacą rodzice dzieci z roczników: 2020,2019,2018 – które pozostają w Przedszkolu więcej niż 5 godzin dziennie.

Uwaga! Naliczanie opłaty 1,30 zł startuje za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Przykładowo: dziecko było w Przedszkolu do godziny 16:02. opłata będzie naliczona od godziny 16:00 do 17:00.  Nie ma różnicowania na minuty.

 

 NALICZANIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE I POBYT

Opłaty naliczane są równocześnie i automatycznie dzięki pracy systemów: eROP i Tabeli Żywieniowej CARJO. Każdy rodzic otrzymuje breloki zbliżeniowe RFID (tzw. klikacze), które przykładane codziennie do czytnika systemu eROP przy każdym wejściu i wyjściu dziecka z Przedszkola generują naliczenie wskazujące:

– ilość godzin darmowych i płatnych pobytu dziecka w danym dniu

– ilość dni obecności i nieobecności

Uwaga! Obowiązkiem każdego rodzica jest codzienne odklikanie się w systemie w budynku A lub B.

 

KTO MUSI KORZYSTAĆ Z SYSTEMU BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH (KLIKACZY)?

Wszyscy rodzice i inne osoby upoważnione do odbioru dziecka muszą codziennie rano i po południu (wejście i wyjście dzieci z Przedszkola) przytknąć breloczek do czytnika.

Uwaga! Rodzice dzieci zwolnionych z opłaty za pobyt i dzieci z rocznika 2017 również są zobowiązani do odklikania się w systemie, aby pobyt był zgodny z frekwencją w dzienniku.

BRAK „ODKLIKANIA SIĘ”

Jeżeli rodzice nie będą korzystać z systemu eROP – system wygeneruje dla dziecka puste dane za miesiąc. Wówczas, aby prawidłowo została naliczona opłata za pobyt i żywienie, w Tabeli CARJO – intendentka sprawdza dni obecności dziecka w dziennikach zajęć.

Rodzice dzieci, które nie będą zaczytane w systemie, ale w dziennikach zajęć prowadzonych przez nauczyciela w grupie będzie obecność i nie korzystające ze zwolnień – dla naliczenia opłaty będą podawane automatycznie przez system od godziny 6:30 do 17:00.

Faktycznie stwierdzone dni nieobecności potwierdzone z dziennikiem zajęć prowadzonym przez nauczyciela w grupie, są zaczytywane jako brak opłaty za pobyt i żywienie w danym dniu.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do tych zasad i regularne, codzienne „klikanie” brelokami zbliżeniowymi obecności dzieci.

 

MIESIĘCZNE INFORMACJE O WYSOKOŚCI KWOTY OPŁATY

Informacje z wyliczeniem opłat za dany miesiąc Rodzice otrzymują drogą elektroniczną na adres e mail podany w Deklaracji.

Ponieważ skrzynki e mail u różnych operatorów domen pocztowych mogą mieć różne ustawienia, może się zdarzyć, że rozliczenie trafi do pod folderów w skrzynce odbiorczej: SPAM, Wiadomości -śmieci, Powiadomienia, Oferty itd.

Smartfony, z których korzystamy wszyscy najczęściej mają ustawioną jeden domyślny folder głównej skrzynki odbiorczej.

Sugerujemy sprawdzać skrzynkę na komputerze.

Jeżeli do Państwa jednak nie dotarł e mail z wyliczeniem, prosimy o powiadomienie: sekretariat.p104@wroclawskaedukacja.pl

E-mail wysyłany jest automatycznie, generowany jest do wszystkich odbiorców spod aplikacji Tabela CARJO.

E-mail przychodzi z domeny: oplaty@cui.wroclaw.pl i polecamy Państwu dodać ten adres do Ulubionych, Zaufanych itp.

Wyliczenie dla Państwa zawiera informację o opłacie bieżącej, zaległościach, naliczonych odsetkach. W razie wątpliwości co do wysokości kwoty, prawidłowości naliczenia, innych pytań – prosimy o kontakt.

E-mail dla Państwa zawiera również numer konta bankowego – indywidualnego dla każdego dziecka – na które należy przelać opłatę.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do tej zasady i przelewanie dokładnie takich kwot jakie przychodzą w rozliczeniu. Prosimy nie ustalać zleceń stałych – gdyż kwoty co miesiąc mogą być inne.

Państwa płatności są księgowane i rozliczane automatycznie w formacie bankowej płatności masowej dzięki współpracy banku i Tabeli CARJO.

 

TERMIN PŁATNOŚCI I BRAK WPŁATY 

Termin płatności został ustalony na : 15 dzień każdego miesiąca. Za każdy dzień zwłoki po 15 -tym będą naliczane odsetki ustawowe. Kwota odsetek generuje się automatycznie w Tabeli CARJO i rośnie do dnia wykonania opłaty.

Opłaty za Przedszkole podlegają egzekucji w trybie administracyjnym, według Procedury, której treść znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Dla rodziców – dokumenty”

 

Uchwała nr LXIX/1791/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.