W naszym przedszkolu zatrudnionych jest 19 nauczycieli z wykształceniem wyższym o kierunku pedagogika przedszkolna.
Nauczycieli w grupach wspiera logopeda, psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i katechetka.

Obsługą techniczną dzieci zajmuje się 10 woźnych i 7 pomocy nauczyciela.
O porządek na terenie przedszkola i sprawne funkcjonowanie sprzętów dba  konserwator.

Nasza kadra to zespół doświadczonych, wykształconych, zaangażowanych nauczycieli specjalistów dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata.
W pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.
Są profesjonalistami w zakresie edukacji i wychowania

Obsługę biurową i finansową zapewniają intendentka i referentka.

Nad całością pracy przedszkola czuwa pani dyrektor oraz jej zastępca.

Nasze atuty to:

 • dogodne położenie i bardzo dobry dojazd,
 • duży, dobrze wyposażony ogród przedszkolny i sąsiedztwo Polany Popowickiej,
 • bogata oferta zajęć dla dzieci,
 • promowanie aktywnych metod poznawania otaczającej    rzeczywistości,
 • prężna, wykwalifikowana kadra,
 • bogaty kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych.

Bardzo dziękujemy

Grafika - sponsorzy

Dziękujemy właścicielce kwiaciarni „Zielony Kot” za piękne kwiaty i pachnące zioła  do naszego ogródka.


Dziękujemy Radzie Rodziców, Radzie Nadzorczej SMLW Popowice, Delikatesom Intermix, Vantage Development, firmie Prosympatyk, MARGO oraz wszystkim którzy przekazali nam 1,5% z rozliczeń podatkowych w 2023r. za wsparcie w odbudowie naszej letniej sceny.

 


Dziękujemy kierownictwu sklepu Leroy Merlin mieszczącego się przy ul. Granicznej,  za przekazanie naszej placówce wodoodpornej skrzyni na narzędzia ogrodowe.


Ozdabiamy ogród


Robimy wrzosowisko!

Dziękujemy kolejny raz Panu Piotrowi z punktu ogrodniczego przy ul. Białowieskiej za nieodpłatne przekazanie dzieciom wrzosów na nasze nowe wrzosowisko.


Kora na kwietnik

Dziękujemy mamie Oliver z grupy Zajączki za zakup kory, która wypełniła podłoże naszego nowego wrzosowiska.


Kora na kwietnik

Dziękujemy mamie Lili z grupy Zajączki za zakup kory, która wypełniła podłoże naszego nowego kwietnika.


Odnawiamy ogród!

Dziękujemy kierownictwu sklepu Leroy Merlin mieszczącego się przy ul. Granicznej,  za przekazanie naszej placówce farb, impregnatów do drewna i drobnych narzędzi do naprawy urządzeń ogrodowych oraz piaskownicy i kartonowego domku  do malowania farbami.


Warsztaty chemiczne

Dziękujemy Mamie Ziemowita za zorganizowanie warsztatów chemicznych.


 

Misiowy kosz na śmieci

Dziękujemy Panu Andrzejowi z firmy Eko Sewer System za zakup kosza na śmieci dla dzieci do naszego ogrodu.


 

 

Laptop

Dziękujemy tacie Adama z grupy Pszczółki za przekazanie nam laptopa który bardzo przyda się do pracy z dziećmi.


 

  Sokowirówka

Dziękujemy tacie z grupy Świetliki za wypożyczenie sokowirówki dzięki której dzieci we wszystkich grupach będą miały możliwość samodzielnego przygotowania soku.


Cebulki kwiatów wiosennych

Dziękujemy Centrum Ogrodniczemu Kwiaton za nieodpłatne przekazanie nam cebulek kwiatów które wiosną ozdobią nasz ogród.


 

Kolorowe dynie

Dziękujemy kolejny raz Panu Piotrowi z punktu ogrodniczego przy ul. Białowieskiej za nieodpłatne przekazanie dzieciom ozdobnych dyń.


 

  

Nowe kosze na śmieci w ogrodzie

Dziękujemy Producentowi Koszy Ulicznych Tormet za nieodpłatne przekazanie 2 koszy ulicznych typu FOKA.

 

 

Nowy monitor w „Skrzatach”

Dziękujemy Firmie Vantage Developmentza za sfinansowanie zakupu monitora do grupy „Skrzaty”.


Nowe drzewka do ogrodu.

Dziękujemy  Mamie Olgi z Biedronek za jarzębiny do ogrodu.


                

Kwiaty na przedszkolną rabatkę.

Dziękujemy Rodzicom z grupy Skrzaty za zakup 2 hortensji bukietowych do ogrodu przedszkolnego.


Kwiaty na przedszkolną rabatkę.

Dziękujemy Panu Piotrowi z punktu ogrodniczego przy ul. Białowieskiej za nieodpłatne przekazanie nam sadzonek kwiatów.


   

Kwiaty na przedszkolną rabatkę.

Dziękujemy Pani Renacie z targowiska przy ul. Niedźwiedziej za nieodpłatne przekazanie nam sadzonek kwiatów.


Ziemia na majową akcję „Kwiaty na rabaty”

Dziękujemy Panu Arturowi z firmy WORX-POL za przekazanie naszemu przedszkolu 20 worków ziemi którą wypełni nasze donice.


Kwiatki od Jadzi

Dziękujemy Mamie Jadzi z grupy Żabek za zakup kwiatków. Jadzia pomagała przy sadzeniu ich w naszym ogródku.


Nowe leżaki i zabawki od Moje Bambino

Firmie Moje Bambino za wspieranie naszych starań o dobre przyjęcie dzieci z Ukrainy i przekazanie naszej placówce nowych leżaczków, pościeli i wielu zabawek.


Zdjęcie - sponsorzyNowe instrumenty muzyczne
Bum Bum Rurki

 Radzie Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. za pomoc przy realizacji przeglądu piosenki – „Świąteczne kolędowanie”


Zdjęcie - sponsorzyPrezent od autora

 Panu Sławomirowi za przekazanie naszej placówce 2 książek własnego autorstwa. Na pewno przeczytamy je dzieciom


Zdjęcie - sponsorzyNowa choinka w Ekoludkach

 Rodzicom dzieci z grupy Ekoludki za zakup nowej choinki dzięki której w sali zagościł prawdziwie świąteczny nastrój.


Zdjęcie - sponsorzyBIEG DLA NIEPODLEGŁEJ

 Radzie Nadzorczej SMLW za wsparcie finansowe dzięki któremu zakupiliśmy medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu oraz sprzęt sportowy niezbędny do jego realizacji.

Projekty edukacyjne

W naszym przedszkolu realizujemy kilka interesujących projektów.

 

1. Projekt Europejskiego Korpusu Solidarności – Wolontariat Europejski

Grafika - Europejski Korpus Solidarności

 

W ramach tego projektu gościmy w przedszkolu młodych ludzi – wolontariuszy z krajów Europy, którzy wspomagają nauczycieli w ich codziennej pracy z dziećmi . Jednocześnie zapoznają przedszkolaki, nauczycieli i rodziców z kulturą i językiem swojego kraju.  Projekt ten pozwala dzieciom na kształtowanie postaw otwartości i tolerancji, rozwija kompetencje językowe.

Przedszkole w ramach tego projektu ściśle współpracuje z Fundacją PROM z Wrocławia.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.
Opis projektu:
W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

– zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
– realizację działań promujących czytelnictwo.

3. Przedszkole promujące aktywność fizyczną

Nasze Przedszkole uzyskało Certyfikat „Przedszkole promujące aktywność fizyczną”.

Organizujemy zajęcia i działania promujące ruch w różnej postaci – gimnastykę, zajęcia z elementami karate, biegi, zabawy z muzyką i tańcem.

4. Wrocławskie przedszkolaki zdrowo fermentują.

Projekt Wrocławskie przedszkolaki zdrowo fermentują powstał na bazie projektu Gajowickie Skrzaty Zdrowo Fermentują, który realizowany był w gr. 0 w Przedszkolu nr 61 Gajowickie Skrzaty we Wrocławiu i dedykowany jest dla dzieci sześcioletnich z wrocławskich przedszkoli.

Główny cel: Rozwijanie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia z wykorzystaniem procesu fermentacji warzyw i owoców.

5. Przedszkole 3D Wyobraźnia bez granic!

Program pozwala na wprowadzenie dzieci w świat nowoczesnych technologii.

Cele programu:

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej,
 • wyzwalanie dobrych emocji u dzieci,
 • kształcenie percepcji i dokładności,
 • uczenie cierpliwości.

6. Ekokropelki ratują Świat Wielki

– dzieci poznają właściwości wody, jej znaczenie dla całego ekosystemu, uczą się, jak oszczędzać wodę i jak dbać o akweny wodne.

7. Witaminki

– projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe, kształtujący kulturę spożywania posiłków bogatych w warzywa i owoce

8.  Książka Przedszkolaka

– promuje czytelnictwo wśród przedszkolaków , głośne czytanie , wymiana książek . Dzieci przynoszą swoje ulubione książki z domu , które razem czytamy .  Realizacja każdego dnia.

9.  20 minut z matematyką , Matematyka w zabawie ukryta
– promują wczesne nauczanie matematyki w naturalnych sytuacjach codziennego życia. Poprzez zabawę, doświadczanie, codzienne obcowanie z szeroko pojętą matematyką dzieci rozwijają swoje kompetencje w tym zakresie.

10. Zdrowa misja
– promowanie zdrowego stylu życia – nie tylko sport i ruch, ale także odżywianie, higiena życia codziennego, nabywanie zdrowych nawyków.

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 – zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczycieli

praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne wg Denissona; czynności przygotowawcze do zajęć;

8.00 – 8.30 – ćwiczenia poranne zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.30 – 9.00– śniadanie
czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
9.00 – 11.30 – zajęcia edukacyjno-wychowawcze
dzieci młodsze – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów opracowanych przez nauczycieli, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, imprezy okolicznościowe, wycieczki, spacery;
dzieci starsze – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów opracowanych przez nauczycieli, zajęcia organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, wycieczki, spacery, imprezy okolicznościowe, zabawy w ogrodzie.

10.00 – sok

11.30 -12.00  – zupa + podwieczorek

czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
12.00  – 13.30 – odpoczynek
dzieci młodsze  – słuchanie bajek literackich i muzycznych, muzyki relaksacyjnej.

dzieci starsze – zabawy w sali, ogrodzie, relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne.

13.30 – 14.00  – drugie danie

czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

14.00 – 17.00 – zabawy integracyjne

pobyt na świeżym powietrzu, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe.

14.30 – owoc

Kalendarz imprez w w roku szkolnym 2023/2024

wrzesień

 • Europejski Dzień Sportu (28.09.2023)
 • Wycieczki za miasto(4-6-latki)
 • Dzień Przedszkolaka i Dzień pustej sali (20.09.2023)

październik

 • Święto Dyni – wystawa dyń wykonanych przez dzieci z rodzicami.
 • Światowy Dzień Mycia Rąk (16.10.2023)
 • Pasowanie na Przedszkolaka

listopad

 • Dzień Życzliwości i Dzień Pluszowego Misia
 • Bieg Niepodległości

grudzień

 • Spotkanie z Mikołajem;
 • Przedszkolna choinka – dekorowanie choinki ozdobami wykonanymi przez dzieci z nauczycielkami
 • Przedstawienie świąteczne i obiad wigilijny
 • Akcja charytatywna „Aniołkowe Granie”, „Paka dla zwierzaka”

styczeń

 • Zabawa karnawałowa;
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

luty

 •  Misiowe walentynki

marzec

 •  Dzień wiosny
 • Dzień Aktywności Ruchowej (zawody w ogrodzie)
 • Kiermasz wielkanocny

kwiecień

 • Wielkanocny zając
 • Konkurs SUDOKU
 • Niebieskie Igrzyska

maj

 • Dzień Mamy i Taty
 • Gra terenowa podsumowująca projekty
 • Kwiaty na rabaty

czerwiec

 • Dzień Dziecka – piknik w ogrodzie, zabawy przy muzyce.
 • Wycieczki za miasto.
 • Pożegnanie Przedszkola

Zajęcia dodatkowe

Budynek A

poniedziałek

Mali Wspaniali
9.00-11.00

wtorek

J.angielski
9.00-11.00
Religia
9.30 -10.30

środa

Gimnastyka
9.00-11.00
Logopeda
9.00 14.00
 

czwartek

Gimnastyka
9.00-11.00
Rytmika
9.00-11.00
Logopeda
9.00 – 13.00

Budynek B

poniedziałek

Mali Wspaniali
11.30-14.00
Religia
11.30 – 16.00

wtorek

Logopeda
9.00 – 14.00

środa

Gimnastyka
11.20-13.50

czwartek

Gimnastyka
11.20-13.50
Rytmika
11.20-14.00
Logopeda
9.00 – 14.00

piątek

Koncerty NFM:
BUDYNEK A: 17.10.2023/14.11.2023/12.12.2023/30.01.2024/20.02.2024/12.03.2024/16.04.2024/ 14.05.2024/11.06.2024
BUDYNEK B: 17.10.2023/ 14.11.2023/ 12.12.2023/ 30.01.2024/ 20.02.2024/ 12.03.2024/ 16.04.2024/ 14.05.2024/ 11.06.2024