Grarfika- promocja zdrowia

W naszej placówce duży nacisk kładziemy na  promowanie zdrowego a co za tym idzie aktywnego i bezpiecznego stylu życia. Poprzez organizowanie ciekawych sytuacji edukacyjnych, gry i zabawy staramy się wpoić naszym podopiecznym prawidłowe nawyki zdrowotne które w późniejszym życiu staną się dla nich  normą i poprawią ich jakość życia.

W celu realizacji powyższego zadania:

  • dzieci realizują treści stworzonego przez nauczycieli programu zdrowotnego,
  • w listopadzie 2022 przedszkole dołączyło do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół promujących zdrowie,
  • posiadamy certyfikat lidera aktywności w ruchu,
  • posiadamy certyfikat aktywności fizycznej.

Pomysły dla rodziców na zabawy z dziećmi: