1. Kryteria i terminy naboru.
 2. Punkty za udział w programie Nasz Wrocław.
 3. Dodatkowe miejsca dla dzieci  w nowych przedszkolach.
 4. Uchwała RM Wrocławia ws kryteriów rekrutacyjnych.
 5. Zarządzenie ws terminów rekrutacji.
 6. Aktywne załączniki dla rodziców w procesie rekrutacji:
  deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
  – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej;

  – oświadczenie o stacjonarnym trybie studiów;
  – oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
  – oświadczenie o braniu udziału w programie „Nasz Wrocław”;
  – oświadczenie rodzica o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego) / oświadczenie rodzica o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub większej liczby dzieci;
  – oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
  – oświadczenie – rodzina wielodzietna;
  – wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024.
 7. Najczęstsze pytania do dotyczące rekrutacji (FAQ)