1. Statut
 2. Program własny „Zabawa drogą przez świat”.
 3. Program zdrowotny  „Sportowa i zdrowa Polana Misiowa ”                                     
 4. „Dobra adaptacja do przedszkola – sukces edukacji dziecka” – program adaptacji dziecka trzyletniego do grupy przedszkolnej – program własny.
 5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 6. Uchwała nr LXIX/1791/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.
 7. Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie”.
 8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc  w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne. Procedura obowiązuje w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu.
 9. Procedury postępowania w pracy z dziećmi chorymi przewlekle w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu
 10. Procedura dotycząca postępowania w przypadku awarii lub wyłączenia ogrzewania w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu
 11. Procedura dotycząca postępowania w przypadku wyłączenia prądu w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” we Wrocławiu
 12. Windykacja opłat – procedura i sposób postępowania

Formularze:”

 1. Upoważnienie do odbioru dziecka.
 2. Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola 104 „Na Misiowej Polanie.
 3. Karta informacyjna dla nauczyciela.
 4. Wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
 5.  Zapotrzebowanie na breloczki.
 6. Zgoda na udział dziecka w lekcjach religii
 7. Formularz zgody na publikację danych osobowych – dziecka na stronie www, facebooku .
 8. Deklaracja korzystania z przedszkola w wakacje 2023